Primăria Titu

Site-ul Oficial al Primăriei Orașului Titu

Hotarire privind aprobarea documentatiei tehnico-economice in faza studiu de fezabilitate, precum si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “REABILITARE STRAZI SI SISTEM DE EVACUARE APE PLUVIALE IN ZONELE TITU TARG, PLOPU”

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotarire privind validarea mandatului de consilier local al domnului Bordeianu George Cristian

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotarire privind validarea mandatului de consilier local al domnului Bucur Robert Mihai

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotarire privind validarea mandatului de consilier local al domnului Ciobila Aurelian Sergiu

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotarire privind validarea mandatului de consilier local al domnului Craiu Aurelian Robert

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotarire privind validarea mandatului de consilier local al domnului Enescu Constantin

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotarire privind validarea mandatului de consilier local al domnului Popescu Ovidiu George

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotarire privind trecerea din domeniul privat al orasului Titu in domeniul public al orasului Titu a terenului intravilan arabil, in suprafafa de 2000 mp, situat in orasul Titu, Tarlaua 33, jud. Diimbovita

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotarire privind includerea in inventarul domeniului public al orasului Titu a bunului -cladire cu functiunea “Ateliere si laboratoare” din incinta Liceului Tehnologic Goga Ionescu – Titu.

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotarire privind aprobarea modificarii Inventarului bunurilor apartinind domeniului public al orasului Titu

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local