Primăria Titu

Site-ul Oficial al Primăriei Orașului Titu

Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Titu în comisiile de concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ din orașul Titu

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotărâre privind includerea în inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al orașului Titu și administrarea Consiliului local Titu a terenului în suprafață de 8.740 mp, situat în oraș Titu, str.Muncii , T 76 ,P 239

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotărâre privind aprobarea cotei necesare stabilirii chiriei, aplicabila titularilor de contracte de închiriere care dețin locuințe pentru tineri destinați închirierii , construite prin Program ANL în orașul Titu

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân în orașul Titu prin concesiune

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Dispoziţie privind convocarea Consiliului Local Titu În şedinţă ordinara de lucru În data de 30.05.2017, orele 16.

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai blocurilor de locuințe care sunt incluse în Programul local pe anul 2017 privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe din orașul Titu

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotărâre privind aprobarea includerii blocurilor de locuințe din orașul Titu :D1,17,18,A2,A3,A4 situate în str. Noua ,A1+A2,A3,A4+A5,8 situate in str. l.C.Visarion și blocul MAI situate în str. Nicolae Iorga în Programul local pe anul 2017 privind creșterea performantei energetic a blocurilor de locuințe

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Titu în consiliul de administrație al Scolii gimnaziale nr.2 Titu Târg .

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin program de investiții la nivel național (ANL) precum și a duratei unui contract de închiriere pentru locuința situată în Blocul T.

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local