Hotărâri Consiliul Local

Hotararea nr. 130/30.07.2020 privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise in vederea inchirierii spatiului in suprafata totala de 14,98 mp, compus din spatiul nr. E30, in suprafata de 1.73 mp si spatiul nr. E31, in suprafata de 13,25 mp, situat la etajul policlinicii din str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 15, judetul Dambovita, bun ce apartine domeniului public al orasului, in vederea desfasurarii de activitati medicale si/sau activitati medicale conexe.

Download (PDF, 521KB)

Hotararea nr. 125/30.07.2020 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru stimularea mediului economic şi diminuarea arieratelor bugetare în oraşul Titu, judeţul Dâmboviţa, prin acordarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale datorate bugetului local de către persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa

Download (PDF, 3.5MB)