Hotărâri Consiliul Local

Hotararea nr. 114/06.07.2020 privind modificarea art. 1 din HCL Titu nr. 101/30.07.2018, privind aprobarea modificarii punctului a) Indicatori maximali din Anexa nr. 2 la HCL Titu nr. 64/05.06.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice in faza Studiu de Fezabilitate precum si principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea Scolii gimnaziale Pictor Nicolae Grigorescu”

Download (PDF, 1.63MB)

Hotararea nr. 112/06.07.2020 privind modificarea art. 1 din HCL Titu nr. 99/30.07.2018, privind aprobarea modificarii puctului a) Indicatori maximali din Anexa nr. 2 la HCL Titu nr. 62/05.06.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice in faza Documentatie de avizare a lucrarilor de investitii precum si principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Reabilitare termica si modernizare Centru pentru Tineret”

Download (PDF, 1.43MB)