Hotărâri Consiliul Local

Regulament privind acordarea premiilor elevilor si profesorilor din unitatile de invatamant preuniversitar din orasul Titu care au obtinut rezultate deosebite – premii si mentiuni la olimpiadele scolare/concursuri cu participare directa, echivalente olimpiadelor la disciplina scolara si elevilor care au obtinut media 10 la examenul national de Bacalaureat sau la Evaluarea nationala a elevilor de clasa a VIII-a

Dispozitii generale Art 1 Prezentul regulament are drept scop stabilirea criteriilor si a procedurii pentru premierea elevilor din invatamantul preuniversitar care au obtinut rezultate deosebite- premii si mentiuni la olimpiadele scolare / concursuri  cu participare directa ,echivalente olimpiadelor la disciplina scolara , a cadrelor didactice care i-au pregatit pe acestia precum si premierea elevilor care […]

Hotarare privind modificarea HCL Titu nr. 10143 0.07.2018 pentru aprobarea modificarii punctului a) — Indicatori maximali din Anexa nr. 2 la H.C.L. Titu nr. 64/05.06.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice în faza Studiu de Fezabilitate precum şi principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi echiparea Școlii gimnaziale Pictor Nicolae Grigorescu”

Hotarare privind modificarea art. 1 din HCL Titu nr. 99/30.07.2018, privind aprobarea modificarii punctului a) —Indicatori maximali din Anexa nr. 2 la H.C.L, Titu nr. 62/05.06.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de investiţii precum și principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare termică și modernizare Centru pentru Tineret”