Primăria Titu

Site-ul Oficial al Primăriei Orașului Titu

Hotarare privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 3.000 lei doamnei Pirvu Iulia, domiciliata in oras Titu ,str. Mihai Viteazul nr.6 pentru editarea unui volum de poezii

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotarare privind aprobarea schemei de ajutor de minimis reprezentand scutirea de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe locale,redevente, chirii si alte obligatii de plata datorate bugetului local de catre intreprinderile care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al orasului Titu

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a unui numar de 4 loturi ,proprietate privata a orasului Titu pentru construirea unei locuinte personale ,potrivit Legii nr.15/2003 actualizata

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotarare privind aprobarea D.A.L.I. -revizia iulie 2018 si a principalilor indicatori tehnicoeconomici ai investifiei “Modernizare Aleea Terra” – oras Titu, jud. Dambovita

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotarare privind aprobarea finantarii din bugetul local a cheltuielilor pentru executarea lucrarilor de bransare/racordare la sistemul de alimentare cu apa si de canalizare a utilizatorilor din orasul Titu .

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotarare privind aprobarea listei solicitantilor care au acces la locuinte ANL pentru tineri destinate inchirierii ,in ordinea de prioritate precum si a Listei de prioritati pentru anul 2018.

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotarare Privind aprobarea vanzarii cu plata in rate lunare la administratia publica locala a locuintei ANL, situata in oras Titu, str. Dr.Stefan Stinca , bloc C 32 ,scara B ,ap.1 catre actualul chirias – dnei Dobre Ana Maria

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotarare Privind prelungirea duratei contractelor de inchiriere care au ca obiect locuinta pentru tineri destinata inchirierii, construita prin program de investitii la nivel national (ANL) precum si prelungirea duratei contractelor de inchiriere care au ca obiect locuinte din fondul locativ privat

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Dispozitie privind convocarea Consiliului Local Titu in sedinta ordinara de lucru in data de 26.09.2018 orele 16.

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotarare privind eliminarea pozitiei nr.35 si nr.36 din Inventarul bunurilor apartinand domeniului privat al orasului Titu

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local