Consiliul local

Hotarare privind aprobarea modificarii HCL nr.101/2017 privind aprobarea proiectului “Reabilitare si extindere spatii verzi in orasul Titu “-faza studiu de fezabilitate actualizat devizul general si principalii indicatori tehnico economici ai proiectului , in ceea ce priveste aprobarea bugetului proiectului ,a devizului general actualizat la faza PT „a principalilor indicatori tehnico-economici si a cheltuielilor aferente .

Download (PDF, 4.73MB)