Primăria Titu

Site-ul Oficial al Primăriei Orașului Titu

Hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuita a imobilului – Dispensar TBC situat în oraș Titu ,str. M.Eminescu, nr.19 în suprafața desfășurată de 218 mp, bun aparținând domeniului privat al orașului Titu și a aparaturii medicale existente către Spitalul Județean de Urgenta Târgoviște în vederea desfășurării activității de pneumoftiziologie.

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare sala de sport “Dumitru Miu”

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotărâre privind aprobarea repartizării în regim de închiriere a locuinței situata în oraș Titu, str. Mr.Mihaileanu Stefan, bloc T, ap.11, d-nei Voicu Elena Violeta

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței ANL, situata în oraș Titu, str.I.C. Vissarion, bloc 12, scara C, etaj 4, ap.17, către actualul chiriaș – domnul Diaconu Teodor – Valentin

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotărâre privind vânzarea cu plata în rate a unui apartament construit prin program ANL situat în oraș Titu, str. I.C.Visarion , bloc 12 ,scara C , ap.7 , către actualul chiriaș – domnul Chițu Emil Adrian

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotărâre privind aprobarea repartizării în regim de închiriere a locuinței ANL, situata în oraș Titu, str. I.C. Visarion, bloc 12,scara B ,ap.19 d-nei Vișu Adriana

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotărâre privind aprobarea regulamentului privind modul de utilizare al microbuzelor școlare/autobuz de transport școlar.

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al bazinului de înot didactic “Emil Rozner”

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului în suma de 6.289.522,64 lei pentru investiții

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2017

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local