Primăria Titu

Site-ul Oficial al Primăriei Orașului Titu

Hotărâre privind aprobarea modificării si completării HCL nr.94/30.05.2017 privind aprobarea componentei si atribuțiile Comisiei sociale de analiza a solicitărilor de locuințe pentru tineri construite prin program ANL precum si a componentei si atribuțiilor Comisiei sociale de soluționare contestații privind solicitările de locuințe pentru tineri construite prin program ANL

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 4.000 lei domnului Vilcu Alexandru , domiciliat in oraș Titu ,str.I.C. Visarion ,bl.6,sc.B,ap.26, pentru editarea unei cărti de poezie cu titlul ,,lzvorul vieții”.

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotărâre privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții “Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale in oraș Titu, str. Mihai Viteazul”

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotărâre privind aprobarea modificării bugetului local pe anul 2017

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotărâre privind implementarea proiectului “Achiziție utilaje pentru Serviciul de Întreținere Locală – serviciul in cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Titu”, in vederea depunerii lui spre finanțare si accesării de fonduri nerambursabile (FEADR) prin GRUPUL DE ACȚIUNE LOCAL.Ă “TITU”, Măsura 1 – “Crearea, extinderea, reabilitarea Și/sau modernizarea, inclusiv dotarea infrastructurii și serviciilor publice de bază la scară mică”.

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotărâre privind majorarea capitalului social al SC SALUB TITU SRL

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social de zi ,,Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflați in situații de risc”.

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotărâre privind includerea in inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al orașului Titu si administrarea Consiliului local Titu a terenului in suprafață de 2.000 mp , situat in oraș Titu, T 33 ,P 227 /55.

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Titu in consiliile de administrație ale unităților de învățăminte din oraș

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local