Primăria Titu

Site-ul Oficial al Primăriei Orașului Titu

Hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice in vederea concesionarii terenului in suprafata de 654 mp situat in oras Titu , zona Fusea bun apartinind domeniului privat al orasului Titu. pentru construire locuinta

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Dispozitie privind convocarea Consiliului Local Titu in sedinta ordinara de lucru in data de 28.03.2018 orele 16.

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotărâre privind modificarea art. 3 din HCL nr. 24/16.02.2018 privind aprobarea proiectului ,,EFICIENTIZAREA ENERGETICA A LICEULUI TEORETIC ,,I. C. VISSARION”, ORAS TITU” si a cheltuielilor aferente

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de inchiriere care au ca obiect locuinte pentru tineri destinate inchirierii, construite prin program de investitii la nivel national (ANL)

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotărâre privind aprobarea finantarii de Ia bugetul local a investitiei ,,Modernizare DC 42 DN7-Halta Boteni 3,850 km”

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotărâre privind valoarea totala a investiției ,,Grădiniță cu Program Prelungit nr. 2 Titu, județul Dâmbovița”

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotărâre privind aprobarea Planului de activități si Programul evenimentelor social-culturale al Bibliotecii orășenești Titu pe anul 2018

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotărâre privind darea in folosință gratuita a spațiului C13-birou in suprafață de 18 mp din imobilul Clădire Poarta ,imobil situat in oraș Titu ,str. P.N.Grigorescu, nr.64 către SC URBAN TITU SRL cu destinația de sediu social

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotărâre privind darea in folosință gratuita către SC SALUB TITU SRL a unor spatii situate in imobil Policlinica Titu

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a imobilului situat in orașul Titu ,identificat cu număr cadastral 1939

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local