Consiliul local

Hotarâre pentru modificarea H.C.L. nr. 151/26.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „Modernizarea /dotarea Liceului Teoretic I.C.Visarion pentru obtinerea autorizatiei de functionare (PSI) ” in vederea finantarii prin Programul National de Dezvoltare Locala, etapa a II-a si asigurarea cheltuielilor de cofinantare din bugetul local in conformitate cu prevederile OUG nr.28/2013 cu modificari si completari ulterioare

Download (PDF, 2.12MB)

Hotarâre pentru modificarea H.C.L. nr. 164/23.11.2017 privind proiectul „Modernizarea /dotarea Scolii gimnaziale nr.2 Titu Tirg pentru obtinerea autorizatiei de functionare (PSI) ,revizia I-faza documentatie de avizare a lucrarilor (DALI),indicatorilor tehnico economici rezultati din proiect ,finantarea investitiei prin Programul National de Dezvoltare Locala etapa a II-a si asigurarea cheituielilor de cofinantare din bugetul local in conformitate cu prevederile OUG nr.28/2013 cu modificari si completari ulterioare

Download (PDF, 2.24MB)

Hotarâre pentru modificarea H.C.L. nr. 149/26.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „Modernizarea /dotarea Liceului tehnologic Goga Ionescu pentru obtinerea autorizatiei de functionare (PSI) in vederea finantarii prin Programul National de Dezvoltare Locala ,etapa a II a si asigurarea cheltuielilor de cofinantare din bugetul local in conformitate cu prevederile OUG nr.28/2013 cu modificari si completari ulterioare

Download (PDF, 2.1MB)