Impozite și taxe

IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE STABILITE PENTRU ANUL 2020 DATORATE DE PERSOANELE FIZICE DE PE RAZA ORAȘULUI TITU

Conform Legii 227/2015 – Codul Fiscal și HCL 157/27.11.2019 au fost stabilite impozitele și taxele locale pentru anul 2020. Pentru indexarea impozitelor si taxelor locale aferente anului 2020, s-a utilizat rata inflației de 4,6 %. PLATA IMPOZITULUI – Impozitul se plătește anual , în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 […]

IMPOZITE SI TAXE LOCALE STABILITE PENTRU ANUL 2018 DATORATE DE PERSOANELE FIZICE DE PE RAZA ORASULUI TITU

Conform Legii 227/2015-Codul Fiscal si HCL 175/2017 au fost stabilite impozitele si taxele locale pentru anul 2018. IMPOZITUL PE CLADIRI: Impozitul pe cladiri aferent anului  2018 a ramas la nivelul anului 2017. IMPOZITUL PE TEREN: Impozitul pe teren aferent anului 2018 a scazut fata de anul 2017 avand in vedere ca suprafata de teren de […]

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA TAXELOR SI IMPOZITELOR PENTRU ANUL 2018.

Avand in vedere : -prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal ,cu modificarile si completarile ulterioare -raportul nr. 18842 /24.11.2017 al Directiei Economice.   In temeiul art.45 alin 6 din Legea nr.215/2001 ,modificata ,supun spre analiza si aprobare proiectul de hotarare privind  aprobarea taxelor si impozitelor locale aferente  anului 2018. Pentru anul 2018 nivelurile impozitelor şi […]

Impozite și taxe 2016

DIRECȚIA ECONOMICĂ  BIROUL VENITURI Pentru plata cu anticipație a impozitelor datorate de către contribuabilii persoane fizice pe întreg anul, până la data de 31.03.2016 se acordă o bonificație după cum urmează: impozit pe clădiri — 10% impozit pe teren — 10% impozit pe mijloace de transport — 10% Conform H.C.L. 152/26.11.2015 se scutesc în cota […]