Impozite și taxe

Anunt privind termenul de plata al impozitului pe cladiri, al impozitului pe teren, respectiv al impozitului pe mijloacele de transport

  Pentru a veni in sprijinul contribuabililor, in contextul riscului de raspandire a epidemiei cu COVID-19, conform prevederilor art. V., alin.(l) si alin.(2) din Ordonanta de urgenta nr. 29/2020 privind “… unele masuri economice si fiscal bugetare” se proroga primul termen de plata al impozitului pe cladiri, al impozitului pe teren, respectiv al impozitului pe mijloacele […]

IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE STABILITE PENTRU ANUL 2020 DATORATE DE PERSOANELE FIZICE DE PE RAZA ORAȘULUI TITU

Conform Legii 227/2015 – Codul Fiscal și HCL 157/27.11.2019 au fost stabilite impozitele și taxele locale pentru anul 2020. Pentru indexarea impozitelor si taxelor locale aferente anului 2020, s-a utilizat rata inflației de 4,6 %. PLATA IMPOZITULUI – Impozitul se plătește anual , în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 […]

IMPOZITE SI TAXE LOCALE STABILITE PENTRU ANUL 2018 DATORATE DE PERSOANELE FIZICE DE PE RAZA ORASULUI TITU

Conform Legii 227/2015-Codul Fiscal si HCL 175/2017 au fost stabilite impozitele si taxele locale pentru anul 2018. IMPOZITUL PE CLADIRI: Impozitul pe cladiri aferent anului  2018 a ramas la nivelul anului 2017. IMPOZITUL PE TEREN: Impozitul pe teren aferent anului 2018 a scazut fata de anul 2017 avand in vedere ca suprafata de teren de […]

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA TAXELOR SI IMPOZITELOR PENTRU ANUL 2018.

Avand in vedere : -prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal ,cu modificarile si completarile ulterioare -raportul nr. 18842 /24.11.2017 al Directiei Economice.   In temeiul art.45 alin 6 din Legea nr.215/2001 ,modificata ,supun spre analiza si aprobare proiectul de hotarare privind  aprobarea taxelor si impozitelor locale aferente  anului 2018. Pentru anul 2018 nivelurile impozitelor şi […]