Anunturi

Anunţ – Bazinul de înot este închis în perioada 11.11 orele 18:30 – 15.11 orele 9:00

Anunţ: Vă aducem la cunoştinţă că începând cu data de 11.11.2016 orele 18,30 la bazinul de înot se vor  efectua lucrări de verificare, întreţinere şi reparaţii a instalaţiilor pentru perioada de iarnă precum şi efectuarea curăţeniei şi igienizării periodice a bazinului şi apei din bazin. Perioada în care bazinul de înot este închis : 11.11 […]

Consiliul Local Titu a hotarat scutirea de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor restante

Hotărârea se aplică persoanelor fizice care, la data intrării în vigoare a prezentei proceduri, datorează majorări de întarzire bugetului local al oraşului Titu pentru neachitarea obligaţiilor de plată calculate în limita termenului de prescripţie prevăzut de actele normative în vigoare. Scopul procedurii este reprezentat de atragerea de venituri cu celeritate la bugetul local, prin acordarea […]

ANUNŢ – Ajutor pentru încălzirea locuinţei

Primăria orașului Titu informează cetățenii orașului de faptul ca pot depune cerere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței pentru sezonul rece 1 noiembrie 2016 – 31 martie 2017. Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acorda numai pentru un singur sistem de încălzire, acesta fiind cel principal utilizat.Este necesar sa depună pe lângă cererea și declarația pe propria […]

METODOLOGIE SELECŢIE PARTENERI POSDRU TITLU PROIECTULUI: ” VIITORUL e mai aproape de scoala !”

METODOLOGIE SELECŢIE PARTENERI POSDRU TITLU PROIECTULUI: ” VIITORUL e mai aproape de scoala !” Art. 1 Cadru general 1.1 In conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificările si completările ulterioare, aprobata cu modificări prin Legea 362/2009 si ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin H.G. nr. 218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de […]