1.  Comisia Economică,  Buget-Finanţe :

1.Popescu Ovidiu
2.Paun Nicolae
3.Bucur Marian

2. Comisia de  Urbanism, Amenajarea Teritoriului :

1.Bordeianu George
2.Enescu Constantin
3.Andrei Mihai

3.  Comisia  pentru  Învăţământ,  Sănătate,  Cultură, Sport : 

1.Oprea Vlad – preşedinte

4.  Comisia  Juridică,  Administraţie publică locală :

1.Bucur Robert
2.Ciobila Aurelian
3.Craiu Aurelian
4.Mirea Ion

Distribuie