STATUTUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

  • REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE

  • REGULAMENTUL PRIVIND MASURILE METODOLOGICE, ORGANIZATORICE, TERMENELE SI CIRCULATIA PROIECTELOR DE HOTARARI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL
  • REGULAMENTUL PRIVIND MASURILE METODOLOGICE, ORGANIZATORICE, TERMENELE SI CIRCULATIA PROIECTELOR DE DISPOZITII EMISE DE PRIMARUL ORASULUI

HOTARARILE ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

DISPOZITIILE EMISE DE PRIMAR

DOCUMENTE SI INFORMATII FINANCIARE

ALTE DOCUMENTE