STATUTUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

 • REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE

 • REGULAMENTUL PRIVIND MASURILE METODOLOGICE, ORGANIZATORICE, TERMENELE SI CIRCULATIA PROIECTELOR DE HOTARARI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL
 • REGULAMENTUL PRIVIND MASURILE METODOLOGICE, ORGANIZATORICE, TERMENELE SI CIRCULATIA PROIECTELOR DE DISPOZITII EMISE DE PRIMARUL ORASULUI

HOTARARILE ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

DISPOZITIILE EMISE DE PRIMAR

DOCUMENTE SI INFORMATII FINANCIARE

ALTE DOCUMENTE

 • REGISTRUL PRIVIND INREGISTRAREA REFUZURILOR DE A SEMNA/ CONTRASEMNA/ AVIZA ACTELE ADMINISTRATIVE
 • REGISTRUL PENTRU CONSEMNAREA PROPUNERILOR, SUGESTIILOR SAU OPINIILOR CU PRIVIRE LA PROIECTELE DE HOTARARI SI DISPOZITII CU CARACTER NORMETIV
 • INFORMAREA ASUPRA PROIECTELOR DE INTERES PUBLIC CARE URMEAZA SA FIE DEZBATUTE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE
 • INFORMAREA ASUPRA PROIECTELOR DE ACTE ADMINISTRATIVE CU CARACTER NORMATIV
 • MINUTE SEDINTE PUBLICE LOCALE
 • PROCESELE VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI LOCAL
 • DECLARATII DE CASATORIE
 • ALTE DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC
Distribuie