DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA UNEI CĂRȚI DE IDENTITATE

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA UNEI CĂRȚI DE IDENTITATE (documente obligatorii, indiferent de motivul pentru care se eliberează):
– cererea pentru eliberarea actului de identitate;
– certificatul de nastere al solicitantului si ale copiilor cu vârsta mai mica de 14 ani, original si copie;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
– chitanta reprezentand contravaloarea căr
ții de identitate, respectiv 7 lei, aceasta suma fiind actualizata in functie de rata inflatiei, cu avizul Consiliului Concurentei;
– timbru fiscal in valoare de 5 lei sau documentul cu care face dovada achitarii, in conditiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru(valoare ce se poate actualiza prin hotarare de Guvern);
Pe lângă aceste documente, mai sus enumerate, sunt necesare
și alte documente, in functie de motivul pentru care se solicita eliberarea cărții de identitate, precum si de starea civila a solicitantului, astfel:
1. In cazul eliberarii căr
ții de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani:
– actul de identitate al unuia dintre parinti sau al reprezentantului legal;
– certificatul de casatorie al parintilor sau, după caz certificatul de divorţ/hotărârea judecătorească, definitivă şi irevocabilă, dacă părinţii sunt divortati. Minorul depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, însotit de unul dintre parinti sau, după caz, de reprezentantul sau legal, de persoana desemnata din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenta sociala sau de persoana careia i-a fost incredintat in plasament. In situatia in care parintii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semneaza de parintele la care minorul are domiciliul, in conditiile legii. Pentru minorul care, desi a fost incredintat prin hotarare judecatoreasca, unuia dintre parinti, locuieste statornic la celalalt parinte, se solicita declaratia de consimtamant a parintelui caruia i-a fost incredintat din care sa rezulte ca este de acord ca in actul de identitate al minorului sa fie inscrisa adresa la care acesta locuieste statornic. In conformitate cu prevederile alin. (2) al art. 15 din O.U.G. nr. 97/2005, republicata, eliberarea primului act de identitate nu se poate face pe baza de procura speciala.
2. In cazul persoanelor casatorite/divortate/vaduve:
– certificatul de casatorie, certificatul de divort/hotararea de divort definitiva si irevocabila, certificatul de deces al sotului decedat.
3. In cazul pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorarii actului de identitate:
– un document oficial cu fotografie de data recenta, pentru certificarea identitatii.

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).