Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante pe perioadă nedeterminată

,,Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante pe perioadă nedeterminată :
-muncitor calificat, gradul I , in cadrul Biroului Piete, Targuri si Oboare
-muncitor necalificat, in cadrul Biroului Piete, Targuri si Oboare
Condiţii specifice pentru muncitor calificat, gradul I , in cadrul Biroului Piete ,Targuri si Oboare:
– Studii medii
– Conditiile minime de vechime -9 ani

Condiţii specifice pentru muncitor necalificat, in cadrul Biroului Piete ,Targuri si Oboare:
– Studii generale
– Conditiile minime de vechime -nu se cere
Condiţiile generale pentru functiile vacante sunt:
– Conform art.3 din HG nr. 286/2011 – aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale din sectorul bugetar.
Concursul se organizează la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Damboviţa.
Proba scrisă va avea loc în data de 20.04.2021, orele 10.
Interviul va avea loc în data de. 22.04.2021, orele 13.
Dosarele de înscriere la examen se pot depune în termen de 10 zile lucratoare de la data publicării in Monitorul Oficial , partea a III –a, la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa, in perioada 17.03.2021-30.03.2021.
Dosarul de înscriere la examen trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din HG nr.286/2011.
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul şi pe site-ul primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa , www.primariatitu.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.
Compartimentul Resurse Umane si la telefon 0245.651095, int.17.”

BIBLIOGRAFIE MUNCITORI

1. Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificarile si completarile ulterioare;
2. OUG 57/2019 privind Codul Administrativ :
-Titlul III , partea a VI-a , capitolul I, III si IV.
3. Legea nr.53/2003- Codul muncii cu modificarile si completarile ulterioare;
4. H.G. nr. 301 / 2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectiei persoanelor;

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).