Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea mai multor funcţii contractuale vacante pe perioadă nedeterminată

 

,, Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante pe perioadă nedeterminată :

SOFER , grad profesional I- din cadrul compartimentului Transporturi

Muncitor necalificat – din cadrul Serviciului Intretinere Locala

Muncitor necalificat – din cadrul Serviciului Cultura, Sport

Condiţii specifice pentru posturile de muncitori necalificaţi:

Studii generale

Vechime in munca- nu se cere

Condiţii specifice pentru postul de sofer:

Studii medii

Permis de conducere categoria BE; CE; DE;

Atestat profesional pentru conducatorii auto care efectueaza transport public rutier de persoane eliberat de ARR.

Vechime in munca- 9 ani

Condiţiile generale pentru functiile vacante sunt:

Conform art.3 din HG nr. 286/2011 – aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale din sectorul bugetar.

Concursul se organizează la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Damboviţa.

Proba scrisă va avea loc în data de 16.11.2021, orele 10

Interviul va avea loc în data de. 18.11.2021, orele 13

Dosarele de înscriere la examen se pot depune în termen de 10 zile lucratoare de la data publicării in Monitorul Oficial , partea a III –a, la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa, in perioada 12.10.2021-25.10.2021.

Dosarul de înscriere la examen trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din HG nr.286/2011.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul şi pe site-ul primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa , www.primariatitu.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.

Compartimentul Resurse Umane si la telefon 0245.651095, int.17.”

 

BIBLIOGRAFIE SOFER

 

Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

ulterioare;

Hotărârea nr. 480/2013 pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006;

Legea nr.53/2003- Codul muncii cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

Partea a VI a , titlul III ,Cap I,II,III

 

BIBLIOGRAFIE MUNCITORI

1. Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificarile si completarile ulterioare;

2. OUG 57/2019 privind Codul Administrativ :

-Titlul III , partea a VI-a , capitolul I, III si IV.

3. Legea nr.53/2003- Codul muncii cu modificarile si completarile ulterioare;

4. H.G. nr. 301 / 2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectiei persoanelor;

 

 

Notă: Bibliografia are în vedere actele normative cu toate modificările şi completările aduse ulterior publicării lor.

 

 

 

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).