Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Biroului Programe,achizitii publice si administrarea domeniului public si privat

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizat în baza excepțiilor prevăzute de art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 vă înștiințăm cu privire la […]

Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante pe perioadă nedeterminată

,,Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante pe perioadă nedeterminată : -muncitor calificat, gradul I , in cadrul Biroului Piete, Targuri si Oboare -muncitor necalificat, in cadrul Biroului Piete, Targuri si Oboare Condiţii specifice pentru muncitor calificat, gradul I , in cadrul Biroului Piete ,Targuri si Oboare: – Studii medii […]