Anunțuri importante

Created with Sketch.

Monitorul Oficial Local

Evenimente locale

Site vechi

Ultimele noutăți


Anunț licitație publică spațiu - Închiriere spațiu comercial nr 19 situat în
Piața Agroalimentara Complex Modern Titu


Anunț privind organizarea licitației publice în vederea închirierii spaţiului comercial nr. 19, în suprafaţă de 18,84 mp, situat în Piaţa Agroalimentară Complex Modern Titu, oraş Titu, jud. Dâmboviţa, bun ce apaţine domeniului public al oraşului, în vederea desfăşurării de activităţi de comerţ şi/sau prestării servicii, conform OUG 57/2019 si HCL 76/27.04.2023 - detalii aiciInvitație participare la procedura de negociere - Contractare finanțare rambursabilă 9.500.000 lei


Invitație de participare la procedura de negociere pentru realizarea unor investiții de interes local - document atașat

Documentație descriptivă privind Contractarea unei finanțări rambursabile în valoare de maxim 9.500.000 lei pentru finanțarea unor obiective de investiții de interes local - document atașat

Completare la documentația descriptivă privind Contractarea unei finanțări rambursabile în valoare de maxim 9.500.000 lei pentru finanțarea unor obiective de investiții de interes local - document atașat

HCL 51 din 27.03.2023 privind aprobarea modificării HCL nr.193 din 14.12.2020 pentru aprobarea proiectului "Îmbunătățirea calității vieții populației Orașului Titu prin investiții în infrastructura rutieră, educațională și socio-culturală cod SMIS 124342 și a cheltuielilor legate de proiect" - document atașat

HCL 193 din 14.12.2020 pentru aprobarea proiectului "Îmbunătățirea calității vieții populației Orașului Titu prin investiții în infrastructura rutieră, educațională și socio-culturală cod SMIS 124342 și a cheltuielilor legate de proiect" - document atașat

HCL 192 din 14.12.2020 pentru aprobarea proiectului "Îmbunătățirea calității vieții populației Orașului Titu prin investiții în infrastructura rutieră, educațională și socio-culturală cod SMIS 124342 și a cheltuielilor legate de proiect" - document atașat

HCL 119 din 06.07.2020 privind modificarea HCL nr. 94 din 18.06.2020 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, extinderea și modernizarea Liceului tehnologic Goga Ionescu" și a cheltuielilor aferente - document atașat

Formulare privind contractarea finanțării rambursabile - document atașat PDF / document atașat DOCXClarificări Nr. 1


Răspuns Clarificări Nr. 1 - document atașat

Anexă Clarificări Nr. 1 - document atașatClarificări Nr. 2


Răspuns Clarificări Nr. 2 - document atașatClarificări Nr. 3


Răspuns Clarificări Nr. 3 - document atașat

Anexă Clarificări Nr. 3 - document atașatClarificări Nr. 4


Răspuns Clarificări Nr. 4 - document atașatClarificări Nr. 5

Răspuns Clarificări Nr. 5 - document atașat

Hotărâre privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, extinderea și modernizarea Liceului Tehnologic Goga Ionescu" și a cheltuielilor aferente - document atașat

Situația surselor de finanțare pentru proiectele de investiții pentru care se solicită credit - document atașat
Clarificări Nr. 6

Răspuns Clarificări Nr. 6 - document atașat

Lista principalilor contribuabili - document atașat

Situația plăților restante și arieratelor - document atașat
Clarificări Nr. 7

Declarație litigii - document atașat

Situația privind calculul gradului de îndatorare a bugetului local al Orașului Titu - document atașat

Situația acțiunilor/părtilor sociale deținute direct/indirect de către UAT, la operatorii economici - document atașat

Situație privind serviciul datoriei publice locale în perioada 2023-2033 - document atașat

Anunț de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabile din fonduri publice alocate pentru programe sportive de performanță


Documentatia stabilita prin Regulamentul adoptat, care poate fi accesat pe site-ul www.primariatitu.ro, se va depune in perioada 07.06.2023 -23.06.2023 pana la ora 10.00, la Registratura Primariei Orasului Titu, conform cap. 5 - ,, Procedura de depunere a proiectelor” art.8(4) din Regulamentul privind finantarea din bugetul local al Consiliului Local Oras Titu a Programelor sportive de performanta, aprobat prin H.C.L. nr. 82/27.04.2023.

Suma totala alocata acestei sesiuni de finantare este 200.000 lei.

Rezultatele stabilite de comisie vor fi anuntate, in termen de 15 zile lucratoare de la incheierea lucrarilor de selectie si evaluare.


Anunț pentru atribuirea Contractelor de finanțare nerambursabile din fonduri publice alocate pentru programe sportive de performanță

Regulament - Anexa la HCL nr.82 - 27.04.2023

Documentație - Anexe solicitanțiChestionar cetățeni privind Strategia de dezvoltare a orașului Titu


În perioada actuală, orașul Titu este în proces de scriere a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană, pentru perioada 2022‐2029.

Documentul strategic are rolul de a reflecta viziunea, obiectivele strategice și direcțiile sectoriale de dezvoltare ale orașului, prin implicarea factorilor de decizie, a oamenilor de afaceri și populației, pentru stabilirea unui consens în ceea ce privește viitorul orașului Titu, precum și pentru a stabili prioritățile și criteriile pentru absorbția de fonduri comunitare alocate pentru perioada de programare actuală și viitoare.

În vederea realizării unei strategii de dezvoltare urbană durabilă care să reflecte nevoile și gradul de mulțumire al cetățenilor privind condițiile existente, precum și prioritățile de dezvoltare viitoare, vă rugăm să ne sprijiniți în identificarea acestora prin completarea chestionarului de mai jos.

Completeaza chestionarul: Click aiciInvitație participare la procedura de negociere - Contractare finanțare rambursabilă 6.000.000 lei


Invitație de participare la procedura de negociere pentru realizarea unor investiții de interes local - document atașat

Documentație descriptivă privind Contractarea unei finanțări rambursabile în valoare de maxim 6.000.000 lei pentru finanțarea unor obiective de investiții de interes local - document atașat

Formulare privind contractarea finanțării rambursabile - document atașat

ANUNȚ AMÂNARE DATĂ PENTRU DEPUNERE - document atașat
Clarificări Nr. 1


Raspuns Clarificari Nr. 1 - document atașat

Anexă Clarificari Nr. 1 - document atașatClarificări Nr. 2


Raspuns Clarificari Nr. 2 - document atașat

Anexă Clarificari Nr. 2 - document atașatClarificări Nr. 3


Raspuns Clarificari Nr. 3 - document atașat

Anexă Clarificari Nr. 3 - document atașat
Clarificări Nr. 4


Raspuns Clarificari Nr. 4 - document atașat
Clarificări Nr. 5


Raspuns Clarificari Nr. 5 - document atașat
Anunț consultare publică


Anunt privind elaborare proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe locale datorate bugetului local de catre persoanele fizice care detin bunuri in proprietate pe raza administrativ teritoriala a orasului TituAnunț important


Anunt privind inregistrarea in baza de date a Sistemului de Garantie-Returnare(SGR)Anunț consultare publică


Anunt privind elaborare proiect de hotarare privind aprobare buget de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al orasului TituAnunț consultare publică


Anunt consultare publica privind proiectul de hotarare privind stabilirea si aprobarea taxei de habitat, pentru anul 2023, in cuantumul stabilit pentru anul 2022, pana la aprobarea noilor taxe de salubrizare, conform O.U.G. nr. 133/29.09.2022- Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, precum si a Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006Anunț consultare publică


Anunt privind deschidere procedura de transparenta decizionala a procesului de elaborare a proiectului urmatorului act normativ: Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr 152/14.09.2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul 2023Anunț consultare publică


Elaborare act normativ: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism -Planul Urbanistic Zonal si a Regulamentului local aferent privind obiectivul – “Elaborare construire hypermarket cu regim de inaltime parter, avand specific comercializarea de produse alimentare si nealimentare, amplasare container reciclare, amplasare toneta food, cort food, post trafo, bazin rezerva incendiu, bazin retentie, statii incarcare vehicule electrice, amenajari exterioare in incinta (platforma parcare, spatii verzi, drumuri, trotuare, padocuri carucioare) imprejmuire, steag si elemente de semnalistica publicitara, accese rutiere si pietonale, racorduri la drumurile publice, bransamente utilitati, instalatii interioare, retele exterioare si organizare de santier’’ beneficiar fiind SC Goldbach Design & Building SRL


Ultimele știri


GDPR

Știre 01.09.2023


Reușita copiilor din Titu la Festivalul "Dance Art Open Romania"

GDPR

Știre 13.08.2023


Astăzi, 13 August 2023, pe toată suprafața orașului, au fost executate tratamente aviochimice pentru combaterea dăunătorilor – insecte de disconfort

GDPR

Știre 07.08.2023


PRIMĂRIA TITU VĂ INFORMEAZĂ: PROIECT: „Imbunătățirea calității vieții populației prin investiții în infrastructura Orașului Titu"

GDPR

Știre 06.08.2023


În perioada 13.08 – 17.08.2023 , în intervalul orar 𝟔:𝟑𝟎 – 𝟏𝟎:𝟎𝟎 , pe toată suprafaţa orasului Titu se vor executa tratamente aviochimice

a

ASISTA - Platformă Interactivă Servicii Publice Primăria Titu
facebook primaria titu