Anunțuri importante

Created with Sketch.

Monitorul Oficial Local

Alegeri locale 2024

Evenimente locale

Site vechi

Ultimele noutăți


Anunț licitație publică spațiu - Închiriere spațiu comercial nr. 25 situat în Piaţa Agroalimentară Complex Modern Titu


Anunț privind organizarea licitaţiei publice în vederea închirierii spaţiului comercial nr. 25, în suprafaţă de 17,47 mp situat în Piaţa Agroalimentară Complex Modern Titu. Detalii aici
Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 22/07/2024, ora 12,00.
Informaţii privind ofertele:
Data-limita de depunere a ofertelor: 29/07/2024, ora 12,00.Anunț licitație publică spațiu - Închiriere spațiu comercial nr. 21 situat în Piaţa Agroalimentară Complex Modern Titu


Anunț privind organizarea licitaţiei publice în vederea închirierii spaţiului comercial nr. 21, în suprafaţă de 17,83 mp situat în Piaţa Agroalimentară Complex Modern Titu. Detalii aici
Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 22/07/2024, ora 12,00.
Informaţii privind ofertele:
Data-limita de depunere a ofertelor: 29/07/2024, ora 12,00.Anunț privind Taxa de salubrizare pentru utilizatorii noncasnici


Vă aducem la cunoștință faptul că aveți obligația completării și depunerii declarației de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare în conformitate cu HCL nr. 68/30.05.2024 privind stabilirea și aprobarea cuantumului taxei de salubrizare pentru utilizatorii noncasnici și a Metodologiei de instituire și colectare a taxei de salubrizare de la utilizatorii noncasnici. Anuntul integral aici.Anunț privind efectuarea tratamentelor aviochimice de combatere a dăunătorilor


În perioada 11-15 IULIE 2024, în intervalul orar 05:45-10:00 pe toată suprafaţa orasului Titu (Titu, Titu- Târg, Fusea, Codreanu, Atârnați, Plopu, Sălcuța, Hagioaica) se vor executa tratamente aviochimice pentru combaterea dăunătorilor, insecte de disconfort: ţânţari, muşte, omizi, gândaci etc. Se vor folosi substanțe avizate de Ministerul Sănătății Publice, care sunt toxice pentru albine și organisme acvatice. Produsele cu care se va acționa sunt AQUA-K-OTHRINE EW 20 și SOLFAC TRIO 140 NF, insecticide formulate special pentru avio-tratamente și aplicare ULV. Produsele nu sunt dăunătoare oamenilor și nici mediului înconjurător. Combaterea se efectuează doar o singură zi, începând cu prima zi a intervalului, în funcție de condițiile meteo. Dacă vremea nu este favorabilă aplicării tratamentului în prima zi, aceasta se amână pentru următoarea zi propice acestei activități.Circumscripția electorală nr. 7 - Orașul Titu


Publicaţie privind aducerea la cunoştinţă publică a delimitării şi numerotării secţiilor de vot are, precum şi a sediilor acestoraAnunț de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabile din fonduri publice alocate pentru programe sportive de performanță


Documentația stabilită prin Regulamentul adoptat, care poate fi accesat pe site-ul www.primariatitu.ro, se va depune în perioada 12.03.2024-28.03.2024 până la ora 10.00, la Registratura Primăriei Orașului Titu, conform cap. 5 - "Procedura de depunere a proiectelor” art.8(4) din Regulamentul privind finanțarea din bugetul local al Consiliului Local Oraș Titu a Programelor sportive de performanță, aprobat prin H.C.L. nr. 82/27.04.2023.

Suma totală alocată acestei sesiuni de finanțare este 300.000 lei.

Rezultatele stabilite de comisie vor fi anunțate, în termen de 15 zile lucrătoare de la încheierea lucrărilor de selecție și evaluare.


Anunț pentru atribuirea Contractelor de finanțare nerambursabile din fonduri publice alocate pentru programe sportive de performanță

Regulament - Anexa la HCL nr.82 - 27.04.2023

Documentație - Anexe solicitanțiAnunț privind acordarea de scutiri/reduceri la plata impozitelor/taxelor locale


Anunț privind acordarea de scutiri/reduceri la plata impozitelor/taxelor locale datorate bugetului local al orasului Titu de catre persoanele fizice

Mentionam ca documentele trebuie depuse ANUAL, in perioada 27 noiembrie - 31 decembrie a anului in curs, pentru a beneficia de scutirea/reducerea impozitelor aferente anului urmator.

Acestea pot fi depuse in format fizic la sediul Primariei Orasului Titu – Birou Impozite si Taxe Locale, cat si in format electronic pe adresele de e-mail: primariatitu@yahoo.com, impozitesitaxe@primariatitu.ro.Procedura privind participarea solicitanților de finanțare la Programul privind Casarea Autovehiculelor Uzate, pe raza orașului Titu


Prezenta procedură descrie activităţile desfăşurate în vederea îmbunătăţirii calităţii mediului prin casarea autovehiculelor uzate şi finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu acordată pentru fiecare autovehicul uzat cu o vechime egală sau mai mare de 15 ani, în schimbul predării spre casare a acestuia. În vederea respectarii Ghidului de finanțare a fost elaborată prezenta procedură internă cu rolul de a furniza persoanelor interesate informațiile esențiale referitoare la derularea Programului privind casarea autovehiculelor uzate, de a reglementa modul de participare a persoanelor fizice, deținătoare a dreptului de proprietate asupra unui autvehicul uzat definit și care se angajează să îl predea spre casare și să îl radieze din circulație în schimbul stimulentului pentru casare - procedura completă aiciInvitație participare la procedura de negociere - Contractare finanțare rambursabilă 9.500.000 lei


Invitație de participare la procedura de negociere pentru realizarea unor investiții de interes local - document atașat

Documentație descriptivă privind Contractarea unei finanțări rambursabile în valoare de maxim 9.500.000 lei pentru finanțarea unor obiective de investiții de interes local - document atașat

Completare la documentația descriptivă privind Contractarea unei finanțări rambursabile în valoare de maxim 9.500.000 lei pentru finanțarea unor obiective de investiții de interes local - document atașat

HCL 51 din 27.03.2023 privind aprobarea modificării HCL nr.193 din 14.12.2020 pentru aprobarea proiectului "Îmbunătățirea calității vieții populației Orașului Titu prin investiții în infrastructura rutieră, educațională și socio-culturală cod SMIS 124342 și a cheltuielilor legate de proiect" - document atașat

HCL 193 din 14.12.2020 pentru aprobarea proiectului "Îmbunătățirea calității vieții populației Orașului Titu prin investiții în infrastructura rutieră, educațională și socio-culturală cod SMIS 124342 și a cheltuielilor legate de proiect" - document atașat

HCL 192 din 14.12.2020 pentru aprobarea proiectului "Îmbunătățirea calității vieții populației Orașului Titu prin investiții în infrastructura rutieră, educațională și socio-culturală cod SMIS 124342 și a cheltuielilor legate de proiect" - document atașat

HCL 119 din 06.07.2020 privind modificarea HCL nr. 94 din 18.06.2020 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, extinderea și modernizarea Liceului tehnologic Goga Ionescu" și a cheltuielilor aferente - document atașat

Formulare privind contractarea finanțării rambursabile - document atașat PDF / document atașat DOCXClarificări Nr. 1


Răspuns Clarificări Nr. 1 - document atașat

Anexă Clarificări Nr. 1 - document atașatClarificări Nr. 2


Răspuns Clarificări Nr. 2 - document atașatClarificări Nr. 3


Răspuns Clarificări Nr. 3 - document atașat

Anexă Clarificări Nr. 3 - document atașatClarificări Nr. 4


Răspuns Clarificări Nr. 4 - document atașatClarificări Nr. 5

Răspuns Clarificări Nr. 5 - document atașat

Hotărâre privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, extinderea și modernizarea Liceului Tehnologic Goga Ionescu" și a cheltuielilor aferente - document atașat

Situația surselor de finanțare pentru proiectele de investiții pentru care se solicită credit - document atașat
Clarificări Nr. 6

Răspuns Clarificări Nr. 6 - document atașat

Lista principalilor contribuabili - document atașat

Situația plăților restante și arieratelor - document atașat
Clarificări Nr. 7

Declarație litigii - document atașat

Situația privind calculul gradului de îndatorare a bugetului local al Orașului Titu - document atașat

Situația acțiunilor/părtilor sociale deținute direct/indirect de către UAT, la operatorii economici - document atașat

Situație privind serviciul datoriei publice locale în perioada 2023-2033 - document atașat

Anunț de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabile din fonduri publice alocate pentru programe sportive de performanță


Documentatia stabilita prin Regulamentul adoptat, care poate fi accesat pe site-ul www.primariatitu.ro, se va depune in perioada 07.06.2023 -23.06.2023 pana la ora 10.00, la Registratura Primariei Orasului Titu, conform cap. 5 - ,, Procedura de depunere a proiectelor” art.8(4) din Regulamentul privind finantarea din bugetul local al Consiliului Local Oras Titu a Programelor sportive de performanta, aprobat prin H.C.L. nr. 82/27.04.2023.

Suma totala alocata acestei sesiuni de finantare este 200.000 lei.

Rezultatele stabilite de comisie vor fi anuntate, in termen de 15 zile lucratoare de la incheierea lucrarilor de selectie si evaluare.


Anunț pentru atribuirea Contractelor de finanțare nerambursabile din fonduri publice alocate pentru programe sportive de performanță

Regulament - Anexa la HCL nr.82 - 27.04.2023

Documentație - Anexe solicitanțiChestionar cetățeni privind Strategia de dezvoltare a orașului Titu


În perioada actuală, orașul Titu este în proces de scriere a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană, pentru perioada 2022‐2029.

Documentul strategic are rolul de a reflecta viziunea, obiectivele strategice și direcțiile sectoriale de dezvoltare ale orașului, prin implicarea factorilor de decizie, a oamenilor de afaceri și populației, pentru stabilirea unui consens în ceea ce privește viitorul orașului Titu, precum și pentru a stabili prioritățile și criteriile pentru absorbția de fonduri comunitare alocate pentru perioada de programare actuală și viitoare.

În vederea realizării unei strategii de dezvoltare urbană durabilă care să reflecte nevoile și gradul de mulțumire al cetățenilor privind condițiile existente, precum și prioritățile de dezvoltare viitoare, vă rugăm să ne sprijiniți în identificarea acestora prin completarea chestionarului de mai jos.

Completeaza chestionarul: Click aiciInvitație participare la procedura de negociere - Contractare finanțare rambursabilă 6.000.000 lei


Invitație de participare la procedura de negociere pentru realizarea unor investiții de interes local - document atașat

Documentație descriptivă privind Contractarea unei finanțări rambursabile în valoare de maxim 6.000.000 lei pentru finanțarea unor obiective de investiții de interes local - document atașat

Formulare privind contractarea finanțării rambursabile - document atașat

ANUNȚ AMÂNARE DATĂ PENTRU DEPUNERE - document atașat
Clarificări Nr. 1


Raspuns Clarificari Nr. 1 - document atașat

Anexă Clarificari Nr. 1 - document atașatClarificări Nr. 2


Raspuns Clarificari Nr. 2 - document atașat

Anexă Clarificari Nr. 2 - document atașatClarificări Nr. 3


Raspuns Clarificari Nr. 3 - document atașat

Anexă Clarificari Nr. 3 - document atașat
Clarificări Nr. 4


Raspuns Clarificari Nr. 4 - document atașat
Clarificări Nr. 5


Raspuns Clarificari Nr. 5 - document atașat
Anunț consultare publică


Anunt privind elaborare proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe locale datorate bugetului local de catre persoanele fizice care detin bunuri in proprietate pe raza administrativ teritoriala a orasului TituAnunț important


Anunt privind inregistrarea in baza de date a Sistemului de Garantie-Returnare(SGR)Anunț consultare publică


Anunt privind elaborare proiect de hotarare privind aprobare buget de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al orasului TituAnunț consultare publică


Anunt consultare publica privind proiectul de hotarare privind stabilirea si aprobarea taxei de habitat, pentru anul 2023, in cuantumul stabilit pentru anul 2022, pana la aprobarea noilor taxe de salubrizare, conform O.U.G. nr. 133/29.09.2022- Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, precum si a Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006Anunț consultare publică


Anunt privind deschidere procedura de transparenta decizionala a procesului de elaborare a proiectului urmatorului act normativ: Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr 152/14.09.2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul 2023Anunț consultare publică


Elaborare act normativ: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism -Planul Urbanistic Zonal si a Regulamentului local aferent privind obiectivul – “Elaborare construire hypermarket cu regim de inaltime parter, avand specific comercializarea de produse alimentare si nealimentare, amplasare container reciclare, amplasare toneta food, cort food, post trafo, bazin rezerva incendiu, bazin retentie, statii incarcare vehicule electrice, amenajari exterioare in incinta (platforma parcare, spatii verzi, drumuri, trotuare, padocuri carucioare) imprejmuire, steag si elemente de semnalistica publicitara, accese rutiere si pietonale, racorduri la drumurile publice, bransamente utilitati, instalatii interioare, retele exterioare si organizare de santier’’ beneficiar fiind SC Goldbach Design & Building SRL


Ultimele știri


GDPR

Știre 27.03.2024


Cei mai buni elevi de la Liceul Teoretic „Iancu C. Vissarion” din Titu, calificați în fazele naționale ale olimpiadelor școlare

GDPR

Știre 05.03.2024


Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru realizarea unui drum care leagă județele Giurgiu și Dâmbovița.

GDPR

Știre 01.09.2023


Reușita copiilor din Titu la Festivalul "Dance Art Open Romania"

GDPR

Știre 13.08.2023


Astăzi, 13 August 2023, pe toată suprafața orașului, au fost executate tratamente aviochimice pentru combaterea dăunătorilor – insecte de disconfort

a

ASISTA - Platformă Interactivă Servicii Publice Primăria Titu
facebook primaria titu