Anunțuri importante

Created with Sketch.

Monitorul Oficial Local

Created with Sketch.

Solicitări informații

Site vechi

Ultimele noutăți


Anunț important


Invitație de participare la procedura de negociere pentru realizarea unor investiții de interes local - document atașat

Documentație descriptivă privind Contractarea unei finanțări rambursabile în valoare de maxim 6.000.000 lei pentru finanțarea unor obiective de investiții de interes local - document atașat

Formulare privind contractarea finanțării rambursabile - document atașatClarificări Nr. 1


Raspuns Clarificari Nr. 1 - document atașat

Anexă Clarificari Nr. 1 - document atașatClarificări Nr. 2


Raspuns Clarificari Nr. 2 - document atașat

Anexă Clarificari Nr. 2 - document atașatClarificări Nr. 3


Raspuns Clarificari Nr. 3 - document atașat

Anexă Clarificari Nr. 3 - document atașat
Anunț consultare publică


Anunt privind elaborare proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe locale datorate bugetului local de catre persoanele fizice care detin bunuri in proprietate pe raza administrativ teritoriala a orasului TituAnunț important


Anunt privind inregistrarea in baza de date a Sistemului de Garantie-Returnare(SGR)Anunț consultare publică


Anunt privind elaborare proiect de hotarare privind aprobare buget de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al orasului TituAnunț consultare publică


Anunt consultare publica privind proiectul de hotarare privind stabilirea si aprobarea taxei de habitat, pentru anul 2023, in cuantumul stabilit pentru anul 2022, pana la aprobarea noilor taxe de salubrizare, conform O.U.G. nr. 133/29.09.2022- Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, precum si a Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006Anunț consultare publică


Anunt privind deschidere procedura de transparenta decizionala a procesului de elaborare a proiectului urmatorului act normativ: Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr 152/14.09.2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul 2023Anunț consultare publică


Elaborare act normativ: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism -Planul Urbanistic Zonal si a Regulamentului local aferent privind obiectivul – “Elaborare construire hypermarket cu regim de inaltime parter, avand specific comercializarea de produse alimentare si nealimentare, amplasare container reciclare, amplasare toneta food, cort food, post trafo, bazin rezerva incendiu, bazin retentie, statii incarcare vehicule electrice, amenajari exterioare in incinta (platforma parcare, spatii verzi, drumuri, trotuare, padocuri carucioare) imprejmuire, steag si elemente de semnalistica publicitara, accese rutiere si pietonale, racorduri la drumurile publice, bransamente utilitati, instalatii interioare, retele exterioare si organizare de santier’’ beneficiar fiind SC Goldbach Design & Building SRL


Ultimele știri


GDPR

Știre 15.03.2023


Liceul Teoretic Iancu C. Vissarion: COMUNICARE ȘI RELAȚIONARE PENTRU VIITORUL ȘCOLII

GDPR

Știre 02.03.2023


Școala Gimnazială „Pictor Nicolae Grigorescu”: Informare şi sensibilizare a elevilor cu privire la importanţa numărului unic de urgenţă 112

GDPR

Știre 01.03.2023


Prima zi de primăvară nu a trecut neobservată de către reprezentanți ai Primăriei orașului Titu.

GDPR

Știre 01.03.2023


Mesajul primarului Orașului Titu – Traian Niculae cu ocazia zilei de 1 MARTIE

a

ASISTA - Platformă Interactivă Servicii Publice Primăria Titu
facebook primaria titu