Anunțuri importante

Created with Sketch.

Monitorul Oficial Local

Created with Sketch.

Solicitări informații

Site vechi

Ultimele noutăți


Chestionar cetățeni privind Strategia de dezvoltare a orașului Titu


În perioada actuală, orașul Titu este în proces de scriere a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană, pentru perioada 2022‐2029.

Documentul strategic are rolul de a reflecta viziunea, obiectivele strategice și direcțiile sectoriale de dezvoltare ale orașului, prin implicarea factorilor de decizie, a oamenilor de afaceri și populației, pentru stabilirea unui consens în ceea ce privește viitorul orașului Titu, precum și pentru a stabili prioritățile și criteriile pentru absorbția de fonduri comunitare alocate pentru perioada de programare actuală și viitoare.

În vederea realizării unei strategii de dezvoltare urbană durabilă care să reflecte nevoile și gradul de mulțumire al cetățenilor privind condițiile existente, precum și prioritățile de dezvoltare viitoare, vă rugăm să ne sprijiniți în identificarea acestora prin completarea chestionarului de mai jos.

Completeaza chestionarul: Click aiciAnunț important


Invitație de participare la procedura de negociere pentru realizarea unor investiții de interes local - document atașat

Documentație descriptivă privind Contractarea unei finanțări rambursabile în valoare de maxim 6.000.000 lei pentru finanțarea unor obiective de investiții de interes local - document atașat

Formulare privind contractarea finanțării rambursabile - document atașat

ANUNȚ AMÂNARE DATĂ PENTRU DEPUNERE - document atașat
Clarificări Nr. 1


Raspuns Clarificari Nr. 1 - document atașat

Anexă Clarificari Nr. 1 - document atașatClarificări Nr. 2


Raspuns Clarificari Nr. 2 - document atașat

Anexă Clarificari Nr. 2 - document atașatClarificări Nr. 3


Raspuns Clarificari Nr. 3 - document atașat

Anexă Clarificari Nr. 3 - document atașat
Clarificări Nr. 4


Raspuns Clarificari Nr. 4 - document atașat
Clarificări Nr. 5


Raspuns Clarificari Nr. 5 - document atașat
Anunț consultare publică


Anunt privind elaborare proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe locale datorate bugetului local de catre persoanele fizice care detin bunuri in proprietate pe raza administrativ teritoriala a orasului TituAnunț important


Anunt privind inregistrarea in baza de date a Sistemului de Garantie-Returnare(SGR)Anunț consultare publică


Anunt privind elaborare proiect de hotarare privind aprobare buget de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al orasului TituAnunț consultare publică


Anunt consultare publica privind proiectul de hotarare privind stabilirea si aprobarea taxei de habitat, pentru anul 2023, in cuantumul stabilit pentru anul 2022, pana la aprobarea noilor taxe de salubrizare, conform O.U.G. nr. 133/29.09.2022- Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, precum si a Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006Anunț consultare publică


Anunt privind deschidere procedura de transparenta decizionala a procesului de elaborare a proiectului urmatorului act normativ: Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr 152/14.09.2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul 2023Anunț consultare publică


Elaborare act normativ: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism -Planul Urbanistic Zonal si a Regulamentului local aferent privind obiectivul – “Elaborare construire hypermarket cu regim de inaltime parter, avand specific comercializarea de produse alimentare si nealimentare, amplasare container reciclare, amplasare toneta food, cort food, post trafo, bazin rezerva incendiu, bazin retentie, statii incarcare vehicule electrice, amenajari exterioare in incinta (platforma parcare, spatii verzi, drumuri, trotuare, padocuri carucioare) imprejmuire, steag si elemente de semnalistica publicitara, accese rutiere si pietonale, racorduri la drumurile publice, bransamente utilitati, instalatii interioare, retele exterioare si organizare de santier’’ beneficiar fiind SC Goldbach Design & Building SRL


Ultimele știri


GDPR

Știre 19.04.2023


Cea de a doua mobilitate de grup pentru elevii Liceului Teoretic Iancu C. Vissarion – Titu, a avut loc la Liceo Scientifico Statale Carlo Urbani, San Giorgio a Cremano, Italia.

GDPR

Știre 16.04.2023


Mesajul primarului orașului Titu – Traian Niculae cu ocazia sărbătorilor pascale

GDPR

Știre 03.04.2023


Școala Gimnazială ”Pictor Nicolae Grigorescu”, cu sediul în Titu, strada Gării nr.11, județul Dâmbovița, organizează concurs, pentru un post de ”secretar școală”

GDPR

Știre 31.03.2023


Școala Gimnazială Nr. 2 Titu Târg – activități din cadrul Programului național ”Școala Altfel”

a

ASISTA - Platformă Interactivă Servicii Publice Primăria Titu
facebook primaria titu