a

facebook primaria titu

Hotărâri Consiliul Local

În exercitatea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri cu votul majorității membrilor prezenți;

Proiectele de hotarâri pot fi inițiate de primar, de consilieri locali sau de cetățeni;

Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general al unității administrativ - teritoriale și al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

Hotărârile Consiliului Local se semnează de către președintele de ședință și se contrasemnează pentru legalitate, de către secretarul general al unității administrativ- teritoriale.

HOTARARI CONSILIU LOCAL ORASUL TITU