a

facebook primaria titu

Proiecte finanţare

PNRR - SISTEME INTELIGENTE DE MANAGEMENT URBAN/LOCAL CARE SE ÎNCADREAZĂ LA CODUL 021ter - DEZVOLTAREA DE SERVICII ȘI STRUCTURI DE SPRIJIN FOARTE SPECIALIZATE PENTRU ADMINISTRAȚIILE PUBLICE ȘI ÎNTREPRINDERI ȘI ACTIVITĂȚI PROPUSE PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUIA
CONSOLIDAREA CAPACITATII UNITATILOR DE ÎNVATAMÂNT DE STAT DIN ORASUL TITU, JUDETUL DÂMBOVITA, ÎN VEDEREA GESTIONARII SITUATIEI DE PANDEMIE GENERATA DE VIRUSUL SARS-COV-2, cod SMIS 143572
Programul Operațional Regional 2014-2020 - REABILITARE ŞI EXTINDERE SPAŢII VERZI ÎN ORAŞ TITU, cod SMIS 118257